Departamente de lucru

În cadrul PARTIDULUI MIŞCAREA POPULARĂ la nivel naţional şi la nivel judeţean sunt organizate departamente de specialitate pe domenii, după cum urmează:

 1. Departamentul pentru transporturi şi infrastructură;

 2. Departamentul pentru politică economică, buget, finanţe, bănci şi fonduri europene;

 3. Departamentul pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice;

 4. Departamentul pentru culte şi problemele minorităţilor naţionale;

 5. Departamentul pentru administraţie publică, locală şi regională;

 6. Departamentul pentru mediu, ape şi echilibru ecologic;

 7. Departamentul pentru muncă, protecţie socială, sănătate şi familie;

 8. Departamentul pentru învăţământ, ştiinţă, cercetare, tineret şi sport;

 9. Departamentul pentru cultură şi arte;

 10. Departamentul mijloace de informare în masă şi comunicaţii informatice;

 11. Departamentul pentru politică externă, afaceri europene;

 12. Departamentul pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării;

 13. Departamentul pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;

 14. Departamentul juridic, drept constituţional şi drepturile omului;

Din departamentele de specialitate pot face parte atât membri, cât şi simpatizanţi ai PMP, specialişti recunoscuţi în diferite domenii de activitate.

Opinia dvs.