Deputat PMP Petru Movilă, cu privire la un proiect de lege iniţiat pentru corecţia salariilor angajaţiilor DSP

COMUNICAT DE PRESĂ

Salariile angajațiilor DSP ar urma să fie corectate, după ce ele au înregistrat scăderi consistente în urma revoluției fiscale inițiate de către Guvern, daca Parlamentul va adopta inițiativa legislativă inițiată de către deputatul PMP Petru Movilă.

Concret, acesta propune ca în situaţia în care începând cu 1 ianuarie 2018, creşterea salarială nu acoperă sau, după caz, acoperă parţial valoarea contribuţiei de asigurări sociale şi contribuţiei de asigurări sociale de sănătate transferate de la angajator la salariat atunci, salariile de bază pot creşte în cotele procentuale corespunzătoare care să asigure plata integrală a contribuţiilor de asigurări transferate de la angajator la salariat.

Deputatul PMP explică, în expunerea de motive a proiectului legislativ că odată cu aprobarea OUG nr. 79/2017 prin modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 – Codul Fiscal, s-a reglementat transferul contribuţiilor de la angajator la angajat, aspect juridic care, în fapt, pentru o mare parte a salariaţilor din sectorul public, inclusiv salariaţii din cadrul Direcţiilor de Sănătate Publică (DSP) judeţene înseamnă o diminuare substanţială a salariului net lunar începând cu data de 01.01.2018.

”Concret, prin art. 38 alin. (3), lit a) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, se aprobă ca începând cu data de 01.01.2018 salariul de bază se majorează cu 25% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017. În fapt, de această creştere nu profită toţi angajaţii plătiţi de la bugetul de stat întrucât prevederile art. 38, alin. (6), din acelaşi act normativ, limitează creşterea la nivelul salariilor de bază stabilite conform grilelor de salarizare pentru anul 2022. Aşadar, sunt situaţii în care atingerea pragului prevăzut pentru anul 2022 se realizează diferenţiat în funcţie de salariul existent în plată în luna decembrie 2017 şi, de asemenea, cazuri în care pentru anumite categorii de funcţionari majorarea salarială de 25% este inexistentă, dat fiind faptul că aceştia se regăsesc la nivelul maxim de salarizare corespunzător anului 2022.”, se arată în documentul citat.

Petru Movilă oferă și un exemplu concret în acest sens.
”Funcţionarul public – consilier superior, inclusiv cel din cadrul DSP-urilor judeţene, are în prezent un salariu de bază/brut (nu beneficiază de nici un spor la salariul de bază) stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 250/2016 în cuantum de 6390 lei. Începând cu data de 01.01.2018, conform prevederilor Legii nr. 153/2017, se face reîncadrarea personalului iar, potrivit Anexei 8, după acordarea tranşelor de vechime în muncă, salariul de bază/brut este de 6108 lei (nivel maxim prevăzut pentru anul 2022). Cu alte cuvinte, salariul de bază, după reîncadrare, scade cu aproximativ 290 de lei şi, în plus, din aceasta, pe lângă sumele reţinute salariatului, conform legii, sunt suportate şi contribuţiile transferate de la angajator la angajat. După cum se poate observa, vocaţia de a beneficia de majorarea salarială de 25% care să acopere sarcina fiscală transferată de la angajator o au toţi salariaţii din sectorul public, dar, situaţia limitativă impusă prin art. 38, alin. (6) face ca, în realitate, această obligaţie să fie suportată în totalitate de către salariaţii aflaţi în situaţia de mai sus descrisă, ori toate acestea vin să contrazică principiile pe care s-a fundamentat aprobarea noi legi a salarizării şi anume eliminarea inechităţilor din sistemul de salarizare. Prin urmare, putem constata că, în situaţia noastră şi nu numai, transferul contribuţiilor de la angajator la salariat se face fără finanţarea corespunzătoare care să acopere aceste reţinerii astfel încât, după 01.01.2018, toate acestea sunt reţinute din salariul rezultat conform grilelor de salarizare.

Mai precis, pentru exemplul dat, dacă în prezent salariul net lunar este de 4400 lei, după data de 01.01.2018, aceasta se diminuează cu 800 – 1000 lei, ceea ce practic înseamnă reducerea salariului net cu aproximativ 25% ” .

În opinia deputatului PMP Petru Movilă această corecție trebuie făcută de urgență.
” Practic, începând cu 01.01.2018 salariaţii care după reîncadrare au un salariu de bază la nivel maxim corespunzător anului 2022, nu beneficiază de majorarea de 25%, fapt care are ca efect imposibilitatea transferului efectiv a sumelor de bani plătite în prezent de angajator cu titlu de asigurări sociale. În consecinţă, plata contribuţiilor sociale după 01.01.2018 se face în totalitate de către angajat ceea ce determină diminuarea venitului net al acestuia în procentele arătate. Este o nedreptate care trebuie reparată ‘ , a declarat Petru Movilă.