Despre revolta anticomunistă din 15 Noiembrie 1987 și condamnarea comunismului

Traian Băsescu a depus o coroană în memoria celor ce au plătit cu viața în timpul revoltei anticomuniste din 15 Noiembrie 1987.
Comemorarea represiunii a avut loc la Troița ridicată pe locul unde muncitorii au cântat Deșteaptă-te române, cerând libertate.