Haosul provocat de guvernarea PSD-ALDE în sistemul de salarizare necesită măsuri de îndreptare

Haosul provocat de guvernarea PSD-ALDE în sistemul de salarizare necesită măsuri de îndreptare

Deputatul PMP Petru Movilă a depus o serie de propuneri de proiecte de lege care vizează îndreptarea cadrului legislativ la haosul provocat de guvernarea PSD-ALDE în sistemul de salarizare
Sistemul de salarizare a creat un val de nemulțumiri în rândul bugetarilor. De la începutul lunii februarie, aceștia au început să atragă atenția asupra modului în care noile modificări ale Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice încalcă drepturile angajaților și provoacă dezechilibre majore și discriminare chiar și în rândul salariaților din aceiași instituție.
Prin urmare, pentru îndreptarea erorilor prevăzute de legea cadru aparute din cauza lipsei unor simulări reale și a unei fundamentări corecte, conforme cu realitate, deputatul PMP Petru Movilă a depus o serie de propuneri de proiecte de lege, după cum urmează:
Propunerea de lege pentru modificarea legii cadru privind corectarea discriminărilor între personalul TESA și personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din unitățile medicale și unitățile medico-sociale. Actuala prevedere legislativă exclude de la plata sporurilor prevăzute pentru condițiile periculoase de muncă angajații TESA și muncitorii, deși își desfășoară activitatea în condiții identice și în mod fizic în aceiași clădire cu personalul medical, fiind expuși la riscuri identice. Cel mai bun exemplu și cel care a stat la baza fundamentării proiectului de lege este Spitalul de Boli Infectioase “Sf. Parascheva” de la Iași.

Propunere de lege pentru modificarea legii cadru în vederea corectării faptului că, la acest moment, casele județene de sănătate nu mai sunt menționate în lege, neexistând nicio prevedere directă la acestea, cu toate că reprezintă o instituție publică, autonomă, de interes național. Din această cauză, coroborate și cu alte prevederi, angajații caselor județene de sănătate vor avea salariile diminuate

Propunerea de lege pentru corectarea inechităților salariale din rândul angajaților Direcțiilor de Sănătate Publică (DSP) în condițiile în care prevederile actuale presupun reduceri salariale până la 1.000 lei pentru o parte din angajații instituției
O altă inechitate prevazută de către Guvernul PSD-ALDE a fost și introducerea prin intermediul OG 103/2017 a unui articol care a limitat dreptul pacienților aflați în evidență cu boli profesionale sau accidente de muncă la serviciile medicale de specialitate după ce aceștia ies la pensie. Concret, actuala lege a produs nedreptăți grave, cu consecințe pe termen lung, pentru pacienții cu boli profesionare în condițiile in care, după ce ies la pensie pentru limita de vârstă, aceștia nu mai au dreptul la tratament și nici nu mai pot fi internați și supravegheați în clinicile de medicina muncii în care se aflau în evidență
Totodată, în cursul lunii februarie, deputatul Petru Movilă a mai depus o propunere de lege privind reglementarea profesiei de bioinginer precum și inființarea și organizarea Ordinului Bioinginerilor din România.

Lasă un comentariu