Initiative legislative PMP

Deputati

Eugen Tomac

1. Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) din Legea nr.1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe.
Obiect de reglementare
Creşterea numărului de membri ai Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe, de la 3 deputaţi şi 2 senatori, cât este în prezent, la 4 deputaţi şi 3 senatori, în vederea asigurării unei mai bune gestionări a procesului de control parlamentar asupra acestui serviciu.

2. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
Obiect de reglementare
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare lămurirea unor neclarități cu privire la reangajarea personalului la cabinetele parlamentare.

3. Propunere legislativă privind completarea şi modificarea Legii nr.504 din 11 iulie 2002 a audiovizualului
Obiect de reglementare
Se urmărește completarea cadrului legislativ în vederea educării populației privind normele de comportament în timpul și după producerea unui cutremur. Este vizată determinarea canalelor media, posturilor radio și tv, de stat și din mediul privat, să transmită alerte timp de cinci minute în momentul în care este în desfășurare o simulare de comportament în caz de cutremur.

4. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
Obiect de reglementare
Până la obținerea autorizației de securitate la incendiu, beneficiarii investițiilor în construcții și amenajări publice vor avea obligația de realizare și amplasare a unor panouri de înștiințare în dreptul intrărilor în spațiile respective.

5. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
Obiect de reglementare
Completarea actualei legislații cu o importantă componentă de protecție socială. Proiectul urmărește protejarea celor aflați în situații critice, prin introducerea unui nou articol de lege care sa instituie excepții de la o serie de articole din Cartea a V-a privind executarea silită din Codul de procedură civilă. De asemenea, se au în vedere și creditele de nevoi personale care îi pot expune pe debitori la executarea silită a bunului imobil, locuință familială, prin prisma dispozițiilor art. 612 din Codul de procedură civilă, care nu stabilește o ordine a bunurilor care pot fi executate silit.

6. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru
Obiect de reglementare
Se urmărește extinderea situațiilor care au ca scop protejarea interesului și avutului public peste cele avute în vedere și menționate în același articol la alin. (1) litera. i).

7. Propunere legislativă pentru modificarea art.41 şi art.45 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al Senatorilor
Obiect de reglementare
Se urmărește existența unui tratament unitar privind deputații și senatorii aleși în circumscripția electorală pentru românii cu domiciliul în afara României, similar deputaților și senatorilor aleși în celelalte circumscripții electorale, potrivit Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și organizarea și funcționarea Autorității electorale Permanente.

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.1 din Legea 15/09.01.2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
Obiect de reglementare
Modificarea și completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală în sensul implicării efective a autorităților publice locale în soluționarea unei problematici de nivel național ale tinerilor.

9. Propunere legislativă pentru modificarea art.41 şi art.45 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
Obiect de reglementare
Se urmărește existența unui tratament unitar privind deputații și senatorii aleși în circumscripția electorală pentru românii cu domiciliul în afara României, similar deputaților și senatorilor aleși în celelalte circumscripții electorale, potrivit Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și organizarea și funcționarea Autorității electorale Permanente.

 

Petru Movila
1. Propunere legislativă privind completarea şi modificarea Legii nr.504 din 11 iulie 2002 a audiovizualului
Obiect de reglementare
Se urmărește completarea cadrului legislativ în vederea educării populației privind normele de comportament în timpul și după producerea unui cutremur. Este vizată determinarea canalelor media, posturilor radio și tv, de stat și din mediul privat, să transmită alerte timp de cinci minute în momentul în care este în desfășurare o simulare de comportament în caz de cutremur.

2. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
Obiect de reglementare
Până la obținerea autorizației de securitate la incendiu, beneficiarii investițiilor în construcții și amenajări publice vor avea obligația de realizare și amplasare a unor panouri de înștiințare în dreptul intrărilor în spațiile respective.

3. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
Obiect de reglementare
Completarea actualei legislații cu o importantă componentă de protecție socială. Proiectul urmărește protejarea celor aflați în situații critice, prin introducerea unui nou articol de lege care sa instituie excepții de la o serie de articole din Cartea a V-a privind executarea silită din Codul de proecdură civilă. De asemenea, se au în vedere și creditele de nevoi personale care îi pot expune pe debitori la executarea silită a bunului imobil, locuință familială, prin prisma dispozițiilor art. 612 din Codul de procedură civilă, care nu stabilește o ordine a bunurilor care pot fi executate silit.

4. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru
Obiect de reglementare
Se urmărește extinderea situațiilor care au ca scop protejarea interesului și avutului public peste cele avute în vedere și menționate în același articol la alin. (1) litera. i).

5. Propunere legislativă pentru modificarea art.41 şi art.45 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al Senatorilor
Obiect de reglementare
Se urmărește existența unui tratament unitar privind deputații și senatorii aleși în circumscripția electorală pentru românii cu domiciliul în afara României, similar deputaților și senatorilor aleși în celelalte circumscripții electorale, potrivit Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și organizarea și funcționarea Autorității electorale Permanente.

6. Propunere legislativă privind unele măsuri de cotizare retroactivă în sistemul public de pensii
Obiect de reglementare
Propunerea legislativă are ca scop acordarea în condiții de egalitate a accesului la anumite măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii a cetățenilor români din afara granițelor țării, care nu au domiciliu sau reședință în România, precum și pentru armonizarea cadrului legislativ în acord cu celelalte reglementări normative incidente, ținând cont și de condițiile prevăzute de legislația europeană aplicabilă în domeniul securității sociale, unde sunt prevăzute dispoziții care permit acestei categorii de cetățeni să contribuie la sistemul public de pensii din țara a cărei cetățeni sunt.

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general
Obiect de reglementare
Se urmărește crearea premiselor accesării de către solicitanți și acordării de către autoritățile locale a unor programe multianuale pentru proiectele ale căror activități se desfășoară pe parcursul mai multor ani calendaristici.

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000
Obiect de reglementare
Crearea unui cadru normativ nediscriminatoriu pentru susținerea financiară a tuturor cluburilor sportive. Se impune crearea cadrului organizatoric pentru desfășurarea de activități sportive și de divertisment, pentru participare la competițiile sportive.

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.1 din Legea 15/09.01.2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
Obiect de reglementare
Modificarea și completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală în sensul implicării efective a autorităților publice locale în soluționarea unei problematici de nivel național ale tinerilor.

10.Propunere legislativă pentru modificarea art.41 şi art.45 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
Obiect de reglementare
Se urmărește existența unui tratament unitar privind deputații și senatorii aleși în circumscripția electorală pentru românii cu domiciliul în afara României, similar deputaților și senatorilor aleși în celelalte circumscripții electorale, potrivit Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și organizarea și funcționarea Autorității electorale Permanente.

Ion Tabugan
1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
Obiect de reglementare
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.94/1992, în sensul adoptării unei noi orientări a activităţii instituţiei, prin includerea în competenţa Curţii şi a activităţilor de îndrumare şi consiliere metodologică.

2. Propunere legislativă privind completarea şi modificarea Legii nr.504 din 11 iulie 2002 a audiovizualului
Obiect de reglementare
Se urmărește completarea cadrului legislativ în vederea educării populației privind normele de comportament în timpul și după producerea unui cutremur. Este vizată determinarea canalelor media, posturilor radio și tv, de stat și din mediul privat, să transmită alerte timp de cinci minute în momentul în care este în desfășurare o simulare de comportament în caz de cutremur.

3. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
Obiect de reglementare
Până la obținerea autorizației de securitate la incendiu, beneficiarii investițiilor în construcții și amenajări publice vor avea obligația de realizare și amplasare a unor panouri de înștiințare în dreptul intrărilor în spațiile

4. Propunere legislativă pentru modificarea art.41 şi art.45 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al Senatorilor
Obiect de reglementare
Se urmărește existența unui tratament unitar privind deputații și senatorii aleși în circumscripția electorală pentru românii cu domiciliul în afara României, similar deputaților și senatorilor aleși în celelalte circumscripții electorale, potrivit Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și organizarea și funcționarea Autorității electorale Permanente.

5. Propunere legislativă privind unele măsuri de cotizare retroactivă în sistemul public de pensii
Obiect de reglementare
Propunerea legislativă are ca scop acordarea în condiții de egalitate a accesului la anumite măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii a cetățenilor români din afara granițelor țării, care nu au domiciliu sau reședință în România, precum și pentru armonizarea cadrului legislativ în acord cu celelalte reglementări normative incidente, ținând cont și de condițiile prevăzute de legislația europeană aplicabilă în domeniul securității sociale, unde sunt prevăzute dispoziții care permit acestei categorii de cetățeni să contribuie la sistemul public de pensii din țara a cărei cetățeni sunt.

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.1 din Legea 15/09.01.2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
Obiect de reglementare
Modificarea și completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală în sensul implicării efective a autorităților publice locale în soluționarea unei problematici de nivel național ale tinerilor.

7. Propunere legislativă pentru modificarea art.41 şi art.45 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
Obiect de reglementare
Se urmărește existența unui tratament unitar privind deputații și senatorii aleși în circumscripția electorală pentru românii cu domiciliul în afara României, similar deputaților și senatorilor aleși în celelalte circumscripții electorale, potrivit Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și organizarea și funcționarea Autorității electorale Permanente.

Catalina BOZIANU

1.Propunere legislativă privind completarea şi modificarea Legii nr.504 din 11 iulie 2002 a audiovizualului

Obiect de reglementare

Se urmărește completarea cadrului legislativ în vederea educării populației privind normele de comportament în timpul și după producerea unui cutremur. Este vizată determinarea canalelor media, posturilor radio și tv, de stat și din mediul privat, să transmită alerte timp de cinci minute în momentul în care este în desfășurare o simulare de comportament în caz de cutremur.

2. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

Obiect de reglementare

Până la obținerea autorizației de securitate la incendiu, beneficiarii investițiilor în construcții și amenajări publice vor avea obligația de realizare și amplasare a unor panouri de înștiințare în dreptul intrărilor în spațiile respective.

3. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă

Obiect de reglementare

Completarea actualei legislații cu o importantă componentă de protecție socială. Proiectul urmărește protejarea celor aflați în situații critice, prin introducerea unui nou articol de lege care sa instituie excepții de la o serie de articole din Cartea a V-a privind executarea silită din Codul de procedură civilă. De asemenea, se au în vedere și creditele de nevoi personale care îi pot expune pe debitori la executarea silită a bunului imobil, locuință familială, prin prisma dispozițiilor art. 612 din Codul de procedură civilă, care nu stabilește o ordine a bunurilor care pot fi executate silit.

 

4. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru

Obiect de reglementare

Se urmărește extinderea situațiilor care au ca scop protejarea interesului și avutului public peste cele avute în vedere și menționate în același articol la alin. (1) litera. i).

 

5. Propunere legislativă pentru modificarea art.41 şi art.45 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al Senatorilor

Obiect de reglementare

Se urmărește existența unui tratament unitar privind deputații și senatorii aleși în circumscripția electorală pentru românii cu domiciliul în afara României, similar deputaților și senatorilor aleși în celelalte circumscripții electorale, potrivit Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și organizarea și funcționarea Autorității electorale Permanente.

 

6. Propunere legislativă privind unele măsuri de cotizare retroactivă în sistemul public de pensii

Obiect de reglementare

Propunerea legislativă are ca scop acordarea în condiții de egalitate a accesului la anumite măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii a cetățenilor români din afara granițelor țării, care nu au domiciliu sau reședință în România, precum și pentru armonizarea cadrului legislativ în acord cu celelalte reglementări normative incidente, ținând cont și de condițiile prevăzute de legislația europeană aplicabilă în domeniul securității sociale, unde sunt prevăzute dispoziții care permit acestei categorii de cetățeni să contribuie la sistemul public de pensii din țara a cărei cetățeni sunt.

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.1 din Legea 15/09.01.2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

Obiect de reglementare

Modificarea și completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală în sensul implicării efective a autorităților publice locale în soluționarea unei problematici de nivel național ale tinerilor.

8. Propunere legislativă pentru modificarea art.41 şi art.45 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

Obiect de reglementare

Se urmărește existența unui tratament unitar privind deputații și senatorii aleși în circumscripția electorală pentru românii cu domiciliul în afara României, similar deputaților și senatorilor aleși în celelalte circumscripții electorale, potrivit Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și organizarea și funcționarea Autorității electorale Permanente.

 

Liviu BALINT

1.Propunere legislativă privind completarea şi modificarea Legii nr.504 din 11 iulie 2002 a audiovizualului

Obiect de reglementare

Se urmărește completarea cadrului legislativ în vederea educării populației privind normele de comportament în timpul și după producerea unui cutremur. Este vizată determinarea canalelor media, posturilor radio și tv, de stat și din mediul privat, să transmită alerte timp de cinci minute în momentul în care este în desfășurare o simulare de comportament în caz de cutremur.

2. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

Obiect de reglementare

Până la obținerea autorizației de securitate la incendiu, beneficiarii investițiilor în construcții și amenajări publice vor avea obligația de realizare și amplasare a unor panouri de înștiințare în dreptul intrărilor în spațiile respective.

3. Propunere legislativă pentru modificarea art.41 şi art.45 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al Senatorilor

Obiect de reglementare

Se urmărește existența unui tratament unitar privind deputații și senatorii aleși în circumscripția electorală pentru românii cu domiciliul în afara României, similar deputaților și senatorilor aleși în celelalte circumscripții electorale, potrivit Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și organizarea și funcționarea Autorității electorale Permanente.

4. Propunere legislativă privind unele măsuri de cotizare retroactivă în sistemul public de pensii

Obiect de reglementare

Propunerea legislativă are ca scop acordarea în condiții de egalitate a accesului la anumite măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii a cetățenilor români din afara granițelor țării, care nu au domiciliu sau reședință în România, precum și pentru armonizarea cadrului legislativ în acord cu celelalte reglementări normative incidente, ținând cont și de condițiile prevăzute de legislația europeană aplicabilă în domeniul securității sociale, unde sunt prevăzute dispoziții care permit acestei categorii de cetățeni să contribuie la sistemul public de pensii din țara a cărei cetățeni sunt.