Iniţiative legislative

Deputati
Eugen Tomac
1. Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) din Legea nr.1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe.
Obiect de reglementare
Creşterea numărului de membri ai Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe, de la 3 deputaţi şi 2 senatori, cât este în prezent, la 4 deputaţi şi 3 senatori, în vederea asigurării unei mai bune gestionări a procesului de control parlamentar asupra acestui serviciu.
2. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
Obiect de reglementare
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare lămurirea unor neclarități cu privire la reangajarea personalului la cabinetele parlamentare.
3. Propunere legislativă privind completarea şi modificarea Legii nr.504 din 11 iulie 2002 a audiovizualului
Obiect de reglementare
Se urmărește completarea cadrului legislativ în vederea educării populației privind normele de comportament în timpul și după producerea unui cutremur. Este vizată determinarea canalelor media, posturilor radio și tv, de stat și din mediul privat, să transmită alerte timp de cinci minute în momentul în care este în desfășurare o simulare de comportament în caz de cutremur.