Platforma program a PPE

 

Preambul 001.

Uniunea Europeană şi statele sale membre se confruntă cu o serie de provocări grave şi fără precedent. Pe de altă parte, se confruntă şi cu noi oportunităţi majore. Dacă aceste provocări rămân fără răspuns, iar ocaziile rămân nefolosite, Europa îşi asumă riscul unei situaţii permanente de criză, stagnare şi declin. Dacă însă ne ridicăm la înălţimea acestei provocări şi ne folosim bine potenţialul, putem lăsa în urmă criza şi conduce Europa spre creşterea forţei şi prosperităţii sale. 002. Familia noastră politică reprezintă motorul principal al integrării europene. În 1976, creştin-democraţii europeni au fondat primul partid european, Partidul European al Poporului. Acesta a devenit partidul de centru şi centrudreapta. La sfârşitul Războiului Rece, în urmă cu douăzeci de ani, am ajutat la punerea fundaţiilor unei Europe cu adevărat întregi şi libere. Anii ’90 ai secolului trecut s-au dovedit a fi o perioadă marcată de întărirea integrării şi de pregătirea extinderii rapide a instituţiilor euro-atlantice. Decada a fost marcată de un sens al optimismului referitor la răspândirea mondială a democraţiei liberale şi a economiei sociale de piaţă. PPE s-a aflat în avangarda acestor evoluţii. În consecinţă, programul nostru din 1992 de la Atena, conţinând principiile fundamentale, ca de altfel şi declaraţia „O Uniune a valorilor” de la Berlin din 2001 reflectă familia lărgită a PPE în ajunul integrării democraţiilor central şi esteuropene în Uniune. 003. Peste tot în lume, provocările luptei împotriva sărăciei, a violenţei, a lipsei de respect pentru demnitatea umană şi pentru drepturile omului rămân actuale. Mai mult decât atât, în prima decadă a secolului XXI, au apărut noi provocări. La nivel mondial, Occidentul se află într-o competiţie globală fără precedent şi în continuă intensificare cu puterile economice emergente. În vreme ce ideile democratice se răspândesc în unele părţi ale lumii, conducerea autoritară deghizată şi gândirea anti-occidentală au devenit mai acute în alte părţi. Această situaţie impune un parteneriat trans-atlantic încă şi mai strâns. Schimbarea climatică, degradarea mediului înconjurător, vlăguirea resurselor naturale, valurile de migraţiune, volatilitatea pieţei mondiale, state eşuate, reţele de terorism şi crimă organizată necesită o mai bună cooperare la nivel mondial. 004. Odată ce şi-a reformat structurile într-un proces îndelungat şi complex, Uniunea Europeană se confruntă acum cu necesitatea de a-şi îmbunătăţi fundamental guvernanţa politică şi economică. Ea trebuie de asemenea să-şi redobândească competitivitatea, creşterea durabilă şi creşterea favorabilă incluziunii şi trebuie să continue eforturile de a spori încrederea cetăţenilor săi în instituţiile UE şi în proiectul european. În vreme ce se confruntă cu multiple provocări demografice, UE şi statele sale membre au acum în vedere o epocă a reducerii fără precedent a datoriilor. Printre asemenea provocări se numără îmbătrânirea populaţiei, necesitatea integrării mai eficiente şi mai rapide în societate a unui mare număr de imigranţi, adeseori cu transformări determinate de evoluţia tehnologiei, şi oferirea de şanse generaţiilor mai tinere. Societatea civilă şi organizaţiile societăţii civile vor deveni mai importante ca niciodată. 005. Tuturor acestor provocări mondiale şi europene, colective şi individuale li se poate răspunde adecvat pe baza valorilor fundamentale. Aceste valori au rămas neschimbate de douăzeci de ani încoace. PPE şi-a dublat aproape numărul partidelor membre din 2000. S-au alăturat PPE cu precădere partide de centru şi centru-dreapta din Europa centrală şi de Răsărit care au mărit raza de acţiune a familiei noastre politice şi au îmbogăţit-o cu idei proaspete decurgând din experienţe istorice specifice. Contribuind la eliberarea ţărilor lor de sub comunism, aceste partide sunt conştiente în mai mare măsură decât altele că libertatea şi drepturile omului nu pot fi date drept scontate ci trebuie protejate în fiecare zi. Împreună într-o familie politică mai mare acum decât niciodată, reafirmăm deci angajamentul nostru faţă de valorile fundamentale comune ale PPE. 006. Aceste valori sunt: demnitatea vieţii omeneşti în orice stadiu al existenţei sale, libertatea şi responsabilitatea, egalitatea şi dreptatea, adevărul, solidaritatea şi subsidiaritatea. Imaginea creştină a Omului reprezintă punctul lor de plecare. Realizarea Binelui Comun este obiectivul lor ultim. Pentru punerea lor în aplicare este indispensabilă o societate civilă puternică. În urmărirea lor, suntem conduşi de raţiune şi de experienţa istorică. Alegerile noastre politice şi societale sunt inspirate de nevoia constantă de schimbare şi de întrebuinţarea corectă a instrumentelor prin care această schimbare poate fi obţinută, ca de altfel şi de respectul pentru istorie şi pentru modul în care valorile noastre au fost recunoscute şi interpretarea lor s-a dezvoltat. 007. Suntem convinşi că fără o Uniune Europeană mai puternică în acest moment, Binele Comun nu poate fi atins şi valorile noastre fundamentale nu pot fi implementate. Pentru aceasta, democraţia liberală şi economia socială de piaţă sunt trăsături definitorii. O Uniune Europeană mai puternică cere o colaborare mai strânsă şi în unele aspecte o menţinere şi o extindere a întrebuinţării metodei comunitare în luarea de decizii la nivelul UE. Sprijinul acordat de cetăţenii noştri proiectului european va fi crucial pentru succesul său viitor. Întrucât generaţiile tinere iau drept scontate pacea, prosperitatea şi siguranţa, trebuie să explicăm mai limpede faptul că pacea şi prosperitatea de care ne bucurăm acum, cel mai consistent de la al Doilea Război Mondial încoace, sunt rezultatul unor politici înţelepte şi curajoase care au dat naştere Uniunii Europene şi au susţinut-o de-a lungul dezvoltării sale ulterioare. Trebuie să explicăm, în egală măsură, faptul că beneficiile economice care decurg din integrarea europeană depăşesc cu mult costurile. 008. Combinate, aceste valori şi instrumente fundamentale formează un întreg coerent care ne distinge de toţi concurenţii noştri politici. Socialismul şi ecologismul radical nu acordă aceeaşi prioritate libertăţii, responsabilităţii
3

personale şi subsidiarităţii. Libertarianismul neglijează solidaritatea şi valorile inerente. Populismul şi ecologismul radical sunt în conflict cu progresul, democraţia şi economia socială de piaţă. Populismul, naţionalismul şi euroscepticismul sunt incompatibile cu o Uniune Europeană puternică şi eficientă, capabilă să înfrunte provocările viitorului. 009. Uniunea Europeană s-a confruntat cu o criză economică gravă care îşi are rădăcinile în decade de supra-cheltuială, în lipsa de competitivitate a unora dintre statele membre, într-o serie de rele practici, în lipsa reglementărilor pe pieţele financiare şi în mecanismele inadecvate care să rezolve probleme majore în statele membre şi la nivel european. Pentru a reveni la creşterea economică durabilă şi pentru a asigura un viitor prosper în întreaga Uniune, va trebui ca mai mulţi oameni să muncească şi să muncească mai mult timp. Acest fapt este posibil doar pe baza valorilor pe care familia noastră politică le are la suflet. Va trebui să dezvoltăm mai departe Uniunea Economică şi Monetară, să întărim guvernanţa economică şi să dezvoltăm instrumente de coordonare mai eficiente şi mai bune în domeniul politicilor fiscale şi sociale trans-frontaliere. Va trebui să încercăm să îmbunătăţim constant competitivitatea noastră pe pieţele globalizate, ca de altfel şi să eliberăm de supra-legiferare şi birocraţie potenţiale de creştere nefolosite, pieţe protecţioniste şi fragmentate. Ştim că toate acestea nu vor veni de la sine, însă dacă familia noastră politică nu abordează aceste provocări, nimeni altcineva nu o va face. 010. Acum douăzeci de ani, Europa era triumfătoare. Între timp, noi riscuri s-au acumulat, dar progrese uriaşe au fost făcute pe drumul spre o Europă mai stabilă şi mai prosperă. Familia noastră politică a jucat şi va continua să joace rolul principal în acest proces. Am fost şi vom fi capabili de aceasta deoarece respectăm valorile noastre fundamentale dar în egală măsură ne adaptăm strategiile la provocările actuale şi viitoare. Obiectivele noastre sunt reafirmarea acestor valori, aplicarea lor la provocările şi oportunităţile cu care ne confruntăm, dezvoltarea, pornind de la amintitele valori, a strategiilor care vor ajuta Uniunea Europeană să depăşească prezentul moment critic, precum şi întărirea convingerii Europei în scopul şi direcţia proprie. Împreună, putem construi o Europă stabilă, liberă şi prosperă, sigură pentru copiii noştri şi benefica pentru lume.

Lasă un comentariu