Pentru viitorul Europei

• Dorim o Uniune Politică Europeană. Uniunea Europeană va trebui reformată fundamental în anii care urmează. Statele membre și Uniunea vor exercita mai multă putere împreună.

• În viitoarele alegeri europene, cetățenii trebuie să fie capabili să facă alegeri clare și cuprinzătoare cu privire la politicile Comisiei Europene. Primii pași în acest sens sunt alegerile cu adevărat pan-europene, precum și alegerea directă a Președintelui Comisiei Europene.

• Cheia pentru viitorul Europei este echilibrul între disciplina bugetară și promovarea creșterii durabile, concomitent cu protejarea Europei sociale, iar apărarea euro este una din expresiile cele mai profunde ale procesului de integrare europeană.

• Aceasta înseamnă modernizarea economiilor și reducerea birocrației, precum și întărirea guvernanței fiscale și economice la nivelul UE. Înseamnă, de asemenea, muncă mai multă și pe o perioadă mai lungă de timp. Toți trebuie să dezvoltăm căi mai inteligente de economisire, dar și de consum. În Uniunea Europeană, solidaritatea se traduce cel mai bine în practică prin implementarea coeziunii teritoriale, economice sși sociale.

• Respectul pentru muncă este centrul politicilor noastre. Trebuie să fructificăm toate oportunitățile pentru a spori gradul de ocupare, în special pentru generația tânără.

• Trebuie să definitivăm Piața Unică a Uniunii Europene. Eliminarea ultimelor obstacole pentru o circulație a persoanelor, bunurilor și capitalului cu adevărat liberă va fi indispensabilă dacă vrem să revenim la o creștere durabilă și la crearea de locuri de muncă. Ne vom strădui în continuare pentru schimburi comerciale mai libere și mai corecte la nivel internațional.

• Trebuie să promovăm familia într-un mod care să ne reflecte valorile fundamentale, să le ofere părinților posibilitatea de a îmbina munca cu viața de familie și să încurajeze solidaritatea între generații.

• Sănătatea și bunăstarea sunt esențiale pentru fericirea noastră, la fel ca oportunitățile în cadrul societății. Aceasta nu depinde numai de bunurile materiale și trebuie, prin urmare, să rămână esența politicilor noastre.

• Trebuie să ne îmbunătățim constant sistemele educaționale, concentrându-ne în același timp asupra cunoștințelor și asupra abilităților, și trebuie să promovăm într-un mod mai eficient cercetarea și inovarea. Mobilitatea, limbile străine și creativitatea vor trebui încurajate în lumea profesională, precum și în sistemul de învățământ, mai mult decât până acum.

• Reafirmăm drepturile minorităților tradiționale în cadrul statelor membre și protejăm tradițiile și patrimoniul cultural european.

• Politica comună de imigrație și azil trebuie întărită în continuare, pentru a găsi echilibrul între identificarea talentelor de care avem nevoie, ajutorarea victimelor persecuțiilor politice și combaterea criminalității și fanatismului.

• Trebuie să întărim Europa pentru cetățeni, asigurându-ne că aceștia se pot bucura de drepturile lor în cadrul Spațiului de libertate, securitate și 4 justiție. Asta înseamnă că trebuie să reiterăm libera circulație a persoanelor, să protejăm securitatea acestora, să întărim controalele la granițele externe, bazându-ne pe solidaritatea dintre statele membre, să combatem eficient infracțiunile, corupția si imigrația neregulamentară și să întărim cooperarea dintre poliție și autoritățile judiciare.

• Vrem să contribuim la integrarea cu succes a imigranților, ceea ce presupune nu doar acordarea de drepturi, ci și asumarea de obligații din partea acestora. Imigranții trebuie să respecte valorile noastre fundamentale, drepturile omului și statul de drept.

• Extinderea Uniunii Europene a lărgit spațiul de pace, stabilitate și prosperitate peste aproape întreg continentul.

• Procesul de extindere va continua să atragă noi state candidate. Trebuie să respectăm capacitatea Uniunii Europene de a integra noi state care îndeplinesc criteriile pentru aderare. Țărilor europene care nu pot sau nu doresc să devină membre ale Uniunii Europene trebuie să le oferim alte forme de parteneriat cu UE.

• Politica Europeană de Vecinătate, ca mijloc cheie pentru a construi relații apropiate cu vecinii, bazându-ne pe valori comune, trebuie întărită. Aceasta trebuie să conducă la crearea unui cerc de prieteni ai UE si prieteni între ei, protejând astfel securitatea și prosperitatea.

• Trebuie să combatem eficient schimbările climatice și să întărim biodiversitatea. Aceasta înseamnă nu numai a avea în vedere în permanență încheierea de acorduri internaționale constrângătoare din punct de vedere juridic, ci și crearea de stimulente pentru a crește eficiența energetică și utilizarea energiilor regenerabile prin comercializarea certificatelor de emisii de carbon, precum și, în general, asigurarea unui consum mai durabil. Înseamnă de asemenea, că toate țările, în special cele bogate, vor trebui să își adapteze constant modul de viață și de utilizare a resurselor în vederea unei dezvoltări ecologice, inteligente.

• Uniunea Europeană are nevoie de o politică energetică comună care asigură securitate energetică, sporește eficiența și este sustenabilă dar și accesibilă pentru consumatori.

• Avem nevoie de o veritabilă politică externă europeană, în care statele membre să vorbească pe o singură voce și să își unească forțele. Aceasta înseamnă că mai multe decizii privind politica externă a Uniunii Europene ar trebui luate prin vot majoritar și nu prin vot în unanimitate. Chiar și în vremuri de constrângeri bugetare, ba cu atât mai mult în asemenea momente, trebuie să ne dezvoltăm capacitățile comune de apărare printr-o mai bună distribuire a resurselor în cadrul NATO și al UE. În secolul al XXI-lea, Europei îi este indispensabil un parteneriat transatlantic solid, bazat pe împărtășirea unor valori comune.

• Avem nevoie de o nouă strategie pentru a promova democrația și drepturile omului. Trebuie să ne îndeplinim responsabilitatea în fața lumii prin îmbunătățirea strategiilor de asistență și întărirea instituțiilor globale. Recunoscând că modelul occidental care îmbină democrația cu economia de piață nu este singurul model la nivel mondial, trebuie să 5 continuăm să ajutăm democrațiile din întreaga lume și să ajutăm țările sărace să se ajute ele însele.

• Avem nevoie de o politică modernă în ceea ce privește internetul, care să imprime echilibrul corect între libertatea de expresie și libertatea de creație pe de o parte și protecția datelor personale și drepturile autorilor și ale consumatorilor pe de altă parte. Piața unică digitală are potențialul de a crea noi locuri de muncă și de a face economiile mai competitive și mai dinamice.

• Partidele politice sunt indispensabile pentru viitorul democrației noastre. Vrem partide mai apropiate de cetățeni și mai europene. Indispensabile pentru viitorul democrației noastre, partidele vor trebuie să dezvolte și să îmbunătățească modalități care să permită participarea membrilor și a alegătorilor la procesul de luare a deciziilor. În același timp, familiile politice la nivel european vor fi nevoite să devină mai puternice.

Viitorul Europei este în mâinile noastre și este responsabilitatea noastră, ca cea mai numeroasă familie politică. Prin politicile noastre, ne angajăm să realizăm un viitor prosper, de succes și sigur pentru cetățenii europeni.