Secții votare Diaspora

Secțiile de votare in Diaspora (Format Excel)
Informaţii privind organizarea secțiilor de votare în străinătate pentru alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din data de 11 decembrie 2016
În urma consultării misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, precum și a analizei Centralei
MAE au fost identificate 417 de secții de votare propuse a fi organizate în străinătate.
Dintre cele 417 secții de votare propuse, 193 de secții de votare sunt organizate pe lângă
misiunile diplomatice și oficiile consulare (cf.pct.1.a), 217 secții de votare sunt organizate la
propunerea MAE (cf.pct.1.c), iar 7 secții de votare sunt organizate la solicitarea a cel puțin 100
de cetățeni români care s-au înscris în Registrul electoral până la data de 14 septembrie 2016 (cf.
pct.1.b).
Din cele 217 secții de votare organizate la propunerea MAE, 185 de secții de votare sunt “tradiționale”, iar 32 reprezintă secții de votare organizate în localități noi.
Austria
În Austria, au fost propuse spre înființare 9 secții de votare, comparativ cu un număr de 3 secții
de votare organizate în contextul alegerilor prezidențiale din anul 2014 și 5 secții de votare
organizate în contextul alegerilor parlamentare din anul 2012.
Multiplicarea numărului de secții de votare a avut în vedere dinamica prezenței la vot înregistrată
în contextul ultimelor procese electorale, precum și dimensiunea comunității de cetățeni români
(conform celor mai recente date furnizate de către autoritățile austriece, pe teritoriul Austriei se
află estimativ 110 000 de cetățeni români). Astfel, în Austria, în cadrul alegerilor parlamentare
din anul 2012, s-au prezentat la urne 864 persoane, în primul tur al alegerilor prezidențiale din
anul 2014, s-au prezentat la urne 3597 persoane, iar în al doilea tur 9565 votanți.
În Viena, având în vedere în vedere dinamica prezenței la vot înregistrată în cadrul proceselor
electorale anterioare (e.g. în cadrul alegerilor parlamentare din anul 2012 – 665 votanți în cele 2
secții de votare; în primul tur al alegerilor prezidențiale din anul 2014 – 2601 votanți, respectiv
în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale din anul 2014 – 6875 votanți în cele 2 secții de
votare din Viena) au fost propuse spre înființare 6 secții de votare. Spre exemplu, prezența
ridicată la vot a cetățenilor români la secția de votare organizată în cadrul Ambasadei, în
contextul alegerilor prezidențiale din anul 2014 (1139 alegători în primul tur, 3281 alegători în al
doilea tur, fiind raportat inclusiv un număr semnificativ de persoane care nu și-au putut exercita
dreptul de vot) a impus organizarea unei secții de votare suplimentare în cadrul Ambasadei. În
mod similar, prezența ridicată la vot a cetățenilor români la secția de votare organizată în cadrul
Institutului Cultural, în contextul alegerilor prezidențiale din anul 2014 (1462 alegători în primul
tur, 3594 în al doilea tur, fiind raportat inclusiv un număr semnificativ de persoane care nu și-au
putut exercita dreptul de vot) a impus organizarea unei secții de votare suplimentare în cadrul
institutului.
Belgia
În Belgia au fost propuse spre înființare 9 secții de votare, comparativ cu un număr de 4 secții de
votare organizate în contextul alegerilor prezidențiale din anul 2014 și 4 secții de votare
organizate în contextul alegerilor parlamentare din anul 2012.
Multiplicarea numărului de secții de votare a avut în vedere dinamica prezenței la vot înregistrată
în contextul ultimelor procese electorale, precum și dimensiunea comunității de cetățeni români
(conform celor mai recente date furnizate de către autoritățile belgiene, pe teritoriul Belgiei se
află estimativ 66 000 de cetățeni români). Astfel, în Belgia, în cadrul alegerilor parlamentare din
anul 2012 s-au prezentat la urne 1427 persoane, în primul tur al alegerilor prezidențiale din anul
2014 s-au prezentat la urne 6452 persoane, iar în al doilea tur 13082 votanți.
În Bruxelles și regiunea Bruxelles – capitală, având în vedere în vedere dinamica prezenței la vot
înregistrată în cadrul proceselor electorale anterioare, precum și concentrarea comunității de
cetățeni români în această zonă (în cadrul alegerilor parlamentare din anul 2012 – 1215 votanți în
cele 2 secții de votare din Bruxelles, în primul tur al alegerilor prezidențiale din anul 2014 –
6452 votanți, respectiv în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale din anul 2014 – 13082
votanți în cele 4 secții de votare din Bruxelles) au fost propuse spre înființare 7 secții de votare.
Spre exemplu, prezența ridicată la vot a cetățenilor români la secția de votare organizată în
cadrul Ambasadei, în contextul alegerilor prezidențiale din anul 2014 (1820 alegători în primul
tur, 3390 în al doilea tur, fiind raportat inclusiv un număr semnificativ de persoane care nu și-au
putut exercita dreptul de vot) a impus organizarea unei secții de votare suplimentare în cadrul
Ambasadei. În mod similar, prezența ridicată la vot a cetățenilor români la secția de votare
organizată în cadrul Reprezentanței, în contextul alegerilor prezidențiale din anul 2014 (1671
alegători în primul tur, 3446 în al doilea tur, fiind raportat inclusiv un număr semnificativ de
persoane care nu și-au putut exercita dreptul de vot) a impus organizarea unei secții de votare
suplimentare în cadrul Reprezentanței. Mai mult, prezența ridicată la vot a cetățenilor români în
Bruxelles, în contextul celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale din anul 2014 (3390 de
votanți la Ambasadă, 3421 la secția consulară a Ambasadei, 3446 la Reprezentanță, 2825 la ICR)
a impus organizarea unei secții de votare suplimentare în regiunea Bruxelles – capitală, respectiv
în comuna Ixelles.
Canada
În Canada au fost propuse spre înființare 8 secții de votare, comparativ cu un număr de 4 secții
de votare organizate în contextul alegerilor prezidențiale din anul 2014, respectiv în contextul
alegerilor parlamentare din anul 2012.
Multiplicarea numărului de secții de votare a avut în vedere evoluția prezenței la vot înregistrată
în contextul ultimelor procese electorale: în Canada, în cadrul alegerilor parlamentare din anul
2012 s-au prezentat la urne 957 persoane, în primul tur al alegerilor prezidențiale din anul 2014
s-au prezentat la urne 2668 persoane, iar în al doilea tur 6499 persoane. Astfel, în localitățile în
care s-a înregistrat o valoare ridicată a prezenței la vot în cadrul secțiilor de votare, s-a urmărit
înființarea unor secții de votare suplimentare. În acest sens, la Montreal și la Toronto au fost
propuse spre înființare câte 2 secții de votare, având în vedere că, în al doilea tur al alegerilor
prezidențiale din anul 2014, s-au prezentat la vot 2070 alegători la secția de votare din Montreal,
respectiv 2753 alegători la secția de votare din Toronto. Pe lângă secțiile de votare înființate în
localitățile în care își au sediul misiunea diplomatică și oficiile consulare, au fost propuse spre
înființare secții de votare în localități noi, precum Quebec City și Calgary, luând în considerare
dimensiunea comunității de cetățeni români.
Franța
În Franța, au fost propuse spre înființare 16 secții de votare, comparativ cu un număr de 9 secții
de votare organizate în contextul alegerilor prezidențiale din anul 2014 și 10 secții de votare
organizate în contextul alegerilor parlamentare din anul 2012.
Multiplicarea numărului de secții de votare a avut în vedere dinamica prezenței la vot înregistrată
în contextul ultimelor procese electorale, precum și dimensiunea comunității de cetățeni români,
(conform celor mai recente date furnizate de către autoritățile franceze, pe teritoriul Franței se
află între 250 000 – 300 000 de cetățeni români). Astfel, în Franța, în cadrul alegerilor
parlamentare din anul 2012 s-au prezentat la urne 1683 persoane, în primul tur al alegerilor
prezidențiale din anul 2014 s-au prezentat la urne 7730 persoane, iar în al doilea tur 16124
votanți.
În Paris, având în vedere dinamica prezenței la vot înregistrată în cadrul proceselor electorale
anterioare (în cadrul alegerilor parlamentare din anul 2012 – 897 votanți în cele 2 secții de votare
din Paris, în primul tur al alegerilor prezidențiale din anul 2014 – 4375 votanți, respectiv în cel
de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale din anul 2014 – 7678 în cele 2 secții de votare din
Paris, fiind raportate inclusiv numeroase probleme privind exercitarea dreptului de vot), precum
și dimensiunea comunității de cetățeni români din regiunea pariziană (estimativ 130 000) au fost
propuse spre înființare 6 secții de votare în Paris și regiunea pariziană.
Germania
În Germania, au fost propuse spre înființare 15 secții de votare, comparativ cu un număr de 5
secții de votare organizate în contextul alegerilor prezidențiale din anul 2014 și 5 secții de votare
organizate în contextul alegerilor parlamentare din anul 2012.
Multiplicarea numărului de secții de votare a avut în vedere dinamica prezenței la vot înregistrată
în contextul ultimelor procese electorale, precum și dimensiunea comunității de cetățeni români,
(conform celor mai recente date furnizate de către autoritățile germane, pe teritoriul Germaniei se
află estimativ 455 000 de cetățeni români). Astfel, în Germania, în cadrul alegerilor parlamentare
din anul 2012, s-au prezentat la urne 1383 persoane, în primul tur al alegerilor prezidențiale din
anul 2014, s-au prezentat la urne 8198 persoane, iar în al doilea tur 17555 votanți.
Totodată, menționăm că s-a avut în vedere înființarea de secții de votare în toate localitățile în
care s-au înregistrat valori mari ale prezenței la vot, urmărindu-se inclusiv mărirea numărului de
secții de votare în localitățile în care au fost raportate probleme privind exercitarea dreptului de
vot în al doilea tur al alegerilor prezidențiale din anul 2014 (spre exemplu, în Bonn vor fi
înființate 2 secții de votare, având în vedere că au votat 4349 persoane, în Munchen vor fi
înființate 2 secții de votare, având în vedere că au votat 4045 persoane, iar în Stuttgart, vor fi
înființate 2 secții de votare, având în vedere că au votat 3624 persoane).
În Berlin, având în vedere dinamica prezenței la vot înregistrată în cadrul proceselor electorale
anterioare (în cadrul alegerilor parlamentare din anul 2012 – 268 votanți, în primul tur al
alegerilor prezidențiale din anul 2014 – 1427, respectiv în cel de-al doilea tur al alegerilor
prezidențiale din anul 2014 – 2974) au fost propuse spre înființare 2 secții de votare, în vederea
derulării în bune condiții a procesului electoral.
Totodată, în Germania au fost propuse 6 noi localități (Leipzig, Mannheim, Ulm, Offenbach am
Main, Wolfsburg, Nurenberg) pentru înființarea de secții de votare, luându-se în considerare
dinamica prezenței cetățenilor români în aceste localități.
Irlanda
În ceea ce privește Irlanda, luând în considerare datele statistice ale prezenței la vot de la
procesele electorale anterioare, îndeosebi valorile înregistrate în cadrul alegerilor prezidențiale
din anul 2014 (2275 votanți în primul tur al alegerilor prezidențiale, respectiv 3722 votanți în al
doilea tur al alegerilor prezidențiale), precum și dispersia în teritoriu a comunității de cetățeni
români, au fost propuse spre înființare 4 secții de votare, dintre care 2 secții de votare la Dublin,
1 secție de votare la Galway, respectiv o secție de votare la Limerick, comparativ cu o singură
secție de votare înființată la Dublin, în contextul alegerilor prezidențiale din anul 2014.
Italia
În Italia, au fost propuse spre înființare 73 de secții de votare, comparativ cu un număr de 51
secții de votare organizate în contextul alegerilor prezidențiale din anul 2014 și 56 secții de
votare organizate în contextul alegerilor parlamentare din anul 2012.
Multiplicarea numărului de secții de votare a avut în vedere dinamica prezenței la vot înregistrată
în contextul ultimelor procese electorale, precum și dimensiunea comunității de cetățeni români
(conform celor mai recente date furnizate de către autoritățile italiene, pe teritoriul Italiei se află
estimativ 1 150 000 de cetățeni români). Astfel, în Italia, în cadrul alegerilor parlamentare din
anul 2012, s-au prezentat la urne 13018 persoane, în primul tur al alegerilor prezidențiale din
anul 2014, s-au prezentat la urne 35559 de votanți, iar în al doilea tur 96911 de votanți.
Totodată, menționăm că s-a avut în vedere înființarea de secții de votare în toate localitățile în
care s-au înregistrat valori mari ale prezenței la vot, urmărindu-se inclusiv mărirea numărului de
secții de votare în localitățile în care au fost raportate probleme privind exercitarea dreptului de
vot în al doilea tur al alegerilor prezidențiale din anul 2014 (spre exemplu, în Padova vor fi înființate 2 secții de votare, având în vedere că au votat 4246 persoane, în Verona vor fi înființate
2 secții de votare, având în vedere că au votat 3842 persoane, iar în Milano, vor fi înființate 3
secții de votare, având în vedere că la Milano 1 și Milano 2, s-au prezentat la vot 5334).
La Roma, având în vedere dinamica prezenței la vot înregistrată în cadrul proceselor electorale
anterioare (în primul tur al alegerilor prezidențiale din anul 2014 – 4252 votanți, respectiv în cel
de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale din anul 2014 – 8687 în cele trei secții de votare
organizate la Roma) au fost propuse spre înființare 5 secții de votare, în vederea desfășurării în
bune condiții a procesului electoral din 11 decembrie 2016.
Republica Moldova
În Republica Moldova, au fost propuse spre înființare 35 de secții de votare, comparativ cu un
număr de 21 secții de votare organizate în contextul alegerilor prezidențiale din anul 2014 și 19
secții de votare organizate în contextul alegerilor parlamentare din anul 2012.
Multiplicarea numărului de secții de votare a avut în vedere dinamica prezenței la vot înregistrată
în contextul ultimelor procese electorale, precum și numărul cetățenilor români. Astfel, în
Republica Moldova, în cadrul alegerilor parlamentare din anul 2012, s-au prezentat la urne
13768 persoane, în primul tur al alegerilor prezidențiale din anul 2014, s-au prezentat la urne
21980 de votanți, iar în al doilea tur 35630 de votanți.
La Chișinău, având în vedere dinamica prezenței la vot înregistrată în cadrul proceselor
electorale anterioare (în cadrul alegerilor parlamentare din anul 2012 – 7109 votanți în cele 4
secții de votare din Chișinău, în primul tur al alegerilor prezidențiale din anul 2014 – 8362
votanți, respectiv în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale din anul 2014 – 11751 votanți
în cele patru secții de votare din Chișinău) au fost propuse spre înființare 12 secții de votare.
Marea Britanie
În Marea Britanie, au fost propuse spre înființare 21 de secții de votare, comparativ cu un număr
de 11 secții de votare organizate în contextul alegerilor prezidențiale din anul 2014 și 7 secții de
votare organizate în contextul alegerilor parlamentare din anul 2012.
Multiplicarea numărului de secții de votare a avut în vedere dinamica prezenței la vot înregistrată
în contextul ultimelor procese electorale, precum și dimensiunea comunității de cetățeni români
(conform celor mai recente date furnizate de către autoritățile britanice, pe teritoriul Marii
Britanii se află estimativ 234 000 de cetățeni români, respectiv estimativ 400 000 conform
datelor de la misiunea diplomatică în baza solicitărilor de servicii consulare). Astfel, în Marea
Britanie, în cadrul alegerilor parlamentare din anul 2012, s-au prezentat la urne 1639 persoane, în
primul tur al alegerilor prezidențiale din anul 2014, s-au prezentat la urne 9949 persoane, iar în al
doilea tur 25960 de votanți.
În Londra, având în vedere dinamica prezenței la vot înregistrată în cadrul proceselor electorale
anterioare (în cadrul alegerilor parlamentare din anul 2012 -1325 votanți în cele 3 secții de votare, în primul tur al alegerilor prezidențiale din anul 2014 – 5648 votanți, respectiv în cel deal
doilea tur al alegerilor prezidențiale din anul 2014 – 12809 votanți în cele 3 secții de votare,
fiind raportate inclusiv numeroase probleme privind exercitarea dreptului de vot) au fost propuse
spre înființare 8 secții de votare în Londra și zonele limitrofe.
Spania
În Spania, au fost propuse spre înființare 53 de secții de votare, comparativ cu un număr de 38
secții de votare organizate în contextul alegerilor prezidențiale din anul 2014 și 41 secții de
votare organizate în contextul alegerilor parlamentare din anul 2012.
Multiplicarea numărului de secții de votare a avut în vedere dinamica prezenței la vot înregistrată
în contextul ultimelor procese electorale, precum și dimensiunea comunității de cetățeni români
(conform celor mai recente date furnizate de către autoritățile spaniole, pe teritoriul Spaniei se
află estimativ 985 000 de cetățeni români). Astfel, în Spania, în cadrul alegerilor parlamentare
din anul 2012, s-au prezentat la urne 15771 persoane, în primul tur al alegerilor prezidențiale din
anul 2014, s-au prezentat la urne 33070 de votanți, iar în al doilea tur 83117 de votanți. Totodată,
menționăm că s-a avut în vedere înființarea de secții de votare în toate localitățile în care s-au
înregistrat valori mari ale prezenței la vot, urmărindu-se inclusiv mărirea numărului de secții de
votare în localitățile în care au fost raportate probleme privind exercitarea dreptului de vot în al
doilea tur al alegerilor prezidențiale din anul 2014 (în Logrono vor fi înființate 2 secții de votare
având în vedere că au votat 2383 persoane, în Coslada vor fi înființate 2 secții de votare având în
vedere că au votat 4795 persoane, fiind raportate inclusiv incidente).
La Madrid, având în vedere dinamica prezenței la vot înregistrată în cadrul proceselor electorale
anterioare (în cadrul alegerilor parlamentare din anul 2012 – 1193 votanți în cele două secții de
votare din Madrid, în primul tur al alegerilor prezidențiale din anul 2014 – 4187 votanți,
respectiv în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale din anul 2014 – 10249 votanți în cele
patru secții de votare din Madrid) au fost propuse spre înființare 5 secții de votare, în vederea
desfășurării în bune condiții a procesului electoral din 11 decembrie 2016.
Statele Unite ale Americii
În Statele Unite ale Americii, au fost propuse spre înființare 31 de secții de votare, comparativ cu
un număr de 22 secții de votare organizate în contextul alegerilor prezidențiale din anul 2014 și
24 secții de votare organizate în contextul alegerilor parlamentare din anul 2012.
Multiplicarea numărului de secții de votare a avut în vedere dinamica prezenței la vot înregistrată
în contextul ultimelor procese electorale, precum și dimensiunea comunității de cetățeni români
(conform celor mai recente date furnizate de către autoritățile americane, pe teritoriul SUA se
află estimativ 500 000 de cetățeni români). Astfel, în SUA, în cadrul alegerilor parlamentare din
anul 2012, s-au prezentat la urne 2027 persoane, în primul tur al alegerilor prezidențiale din anul
2014 s-au prezentat la urne 6248 de votanți, iar în al doilea tur 17738 de votanți.