Victor Ponta nu dă doi bani pe Constituţia României

 

Recenta OUG aprobată de Guvernul Ponta la 30 septembrie intră în contradicţie cu Constituţia.

Documentul reglementează situaţia localităților în care fie au fost dizolvate consiliile locale, fie primarul nu își poate exercita atribuțiile (ca urmare a încetării mandatului, a suspendării mandatului său a dispunerii de măsuri preventive), fie ambele situaţii.

 

În aceste localități nu mai este posibilă, conform legislației în vigoare, adoptarea deciziilor la nivelul autorității publice locale (hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului) și/sau prestarea anumitor servicii publice, lucru care, susţine Guvernul, are consecințe negative asupra bunei administrări a localității respective.

 

În loc să fi organizat alegeri anticipate, aşa cum prevede legislaţia în domeniu, Guvernul a aprobat o ordonanţă de urgenţă care prevede următoarele:

 

– drepturile de asistență socială (alocație, măsuri de protecție socială, ajutoare pentru încălzire acordate persoanelor cu venituri mici, etc) vor putea fi aprobate de către secretarul unității administrativ – teritoriale sau de persoana numită de prefect în acest sens, în situația în care primarul nu își poate exercita atribuțiile;

– posibilitatea ca prefectul să desemneze o persoană care să preia calitatea de ordonator principal de credite și care să aibă dreptul de a rectifica bugetul local prin aprobarea unei decizii, cu avizul Administrației Județene a Finanțelor Publice;

– referitor la nivelul impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016 –  posibilitatea aprobării lor prin dispoziţie a primarului, în cazul în care consiliul local este dizolvat, sau – dacă nici primarul nu-şi poate exercita atribuţiile – prin decizie aprobată de către secretarul unităţii administrativ – teritoriale (sau de către persoana desemnată să preia calitatea de ordonator principal de credite).

 

Cu alte cuvinte, principalele atribuţii ale unor organe alese sunt preluate de prefecţi, prin persoane numite sau de către secretari, de asemenea persoane numite.

 

În acest fel, în campania electorală care se apropie, Guvernul poate dirija pomenile electorale în mod nemijlocit, fără intermediul unor persoane alese.

 

Acest aranjament este în conflict direct cu Constituţia României, care prevede, la art. 123 (4) faptul că „între prefecţi, pe de o parte, consiliile locale şi primari, precum şi consiliile judeţene şi preşedinţii acestora, pe de altă parte, nu există raporturi de subordonare”.

 

Or, soluţia propusă de guvern tocmai asta face. Subordonează primăriile, în atribuţiile esenţiale ale acestora, unor persoane desemnate de prefect, reprezentantul Guvernului în teritoriu.

 

Această ordonanţă de urgenţă emisă de Guvern ar trebui atacată imediat la CCR de către Avocatul Poporului, Victor Ciorbea.

 

Dar, aşa cum, şi cu alte ocazii, domnul Ciorbea s-a dovedit a fi, mai degrabă, avocatul lui Victor Ponta, nu al poporului, nu ne facem iluzii  că de data aceasta se va întâmpla altfel.

 

Rămâne ca istoria să menţioneze în dreptul lui Victor Ciorbea: avocatul Guvernului, nu al poporului.

 

 

1 octombrie 2015

Departamentul de Comunicare al PMP