PMP va propune regulament pentru politica migraţionistă